Veilig prikken, regel de naalden via DMDR Medical Marketing


Veilige naaldsystemen

Veilige naaldsystemen

Met ingang van het najaar 2016 worden de griepvaccins zonder (vaste) naald geleverd. Dat betekent dat huisartsen zelf veiligheidsnaalden moeten aanschaffen. Veiligheidsnaalden zijn bedoeld om veilig te werken en voorkomen prikaccidenten. Het gebruik en de aanschaf van veiligheidsnaalden heeft gevolgen voor de uitvoering van de jaarlijkse griepvaccinatie in de praktijk van huisartsen. Het kost extra tijd vanwege de te treffen voorbereidingen en bij de uitvoering moeten extra handelingen worden verricht. De aanschaf van veiligheidsnaalden brengt normaliter ook extra kosten met zich mee. In het tarief voor de uitvoering wordt daarom een verhoging doorgevoerd als compensatie.

Om haar klanten optimaal te ondersteunen bij het veilig prikken biedt DMDR Medical Marketing haar klanten ook in 2018, op vertoon van hun vaccin-bestelling bij het SNPG, kosteloos eenzelfde aantal veiligheidsnaalden aan!

Bij uw reservering voor verzending van uw griepprikuitnodigingen via DMDR kunt u dit aangeven. De naalden worden door DMDR separaat per pakketdienst aan u verstuurd, u ontvangt ze dus niet tegelijk met de vaccins. Indien u een nabestelling plaatst voor vaccins, dan kunt u ook t.b.v. deze nabestelling via DMDR de gratis veiligheidsnaalden ontvangen.

7 redenen om veilige naaldsystemen te gebruiken:

1. Het is wettelijk verplicht.
2. Reduceert het aantal prikaccidenten met 75 tot 90%.
3. Vermindert het risico op infecties door mogelijke prikaccidenten.
4. Creëert een veilige werkomgeving.
5. Geeft inhoud aan goed werkgeverschap.
6. Vermindert angst en onzekerheid bij zorgprofessionals.
7. Vermindert – langdurig – personeelsuitval door een prikaccident.

Achtergrond

Europese richtlijnen hebben geleid tot aanpassing in de Arbowet die werkgevers van alle lidstaten verplicht om hun medewerkers te beschermen tegen prikaccidenten (http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/ LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:134:0066:0072:NL:PDF). In Nederland is dat vertaald in het Arbeidsomstandighedenbesluit, artikel 4.97. Daarin staat dat veilige naaldsystemen beschikbaar moeten zijn met ingebouwd veiligheids- en beschermingsmechanisme en dat recappen verboden is. Veilige naaldsystemen zijn naalden, chirurgische messen en andere (scherpe) medische hulpmiddelen met ingebouwde beveiliging, zodat de uitvoerende zorgmedewerker na gebruik zichzelf of een ander er niet mee kan besmetten of verwonden. Dit betekent dat het gebruik van naaldenbekers of –containers alleen niet voldoende is. http://wetten.overheid.nl/BWBR0008498/Hoofdstuk4/Afdeling9/7/Artikel497/geldigheidsdatum_06-10-2014.

“Ik beheer het printen van uw brieven”