Wij zijn AVG-proof

Beveiligde uitwisseling van persoonsgegevens

Ruim twee jaar geleden werden de privacyregels met de introductie van de wet meldplicht datalekken behoorlijk strenger. Nu worden ze met de AVG (wet Algemene Verordening Gegevensbescherming) per 25 mei 2018 verder aangescherpt.

De AVG raakt alle organisaties. Voor Huisartspraktijken en zorgverleners heeft dit behoorlijke consequenties omdat u met bijzonder gevoelige persoonsgegevens werkt. De AVG eist dat u passende technische en organisatorische maatregelen neemt om het lekken van persoonsgegevens te voorkomen. Wie de nieuwe regels niet juist toepast riskeert hoge boetes en reputatieschade. De Autoriteit Persoonsgegevens kan hoge boetes opleggen wanneer persoonsgegevens niet zorgvuldig zijn verwerkt, de beveiliging tekort schiet, het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd of gevoelige informatie is misbruikt.

DMDR Medical Marketing is gecertificeerd voor de bewerking van persoonsgegevens volgens ISO 27001 en NEN 7510. Met deze certificaten wordt aangetoond dat wij veilig, zorgvuldig, adequaat en vertrouwelijk met uw belangrijke medische- en persoonsgegevens omgaan.

De Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) vereist dat u als opdrachtgever (u bent verwerkingsverantwoordelijke) met DMDR een verwerkersovereenkomst aangaat. In deze verwerkersovereenkomst worden alle risico’s die u als opdrachtgever loopt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens uitgesloten.

Daarnaast geldt natuurlijk ook het briefgeheim. Het is namelijk verboden ongeopende post welke niet voor hem of haar bedoeld is te openen en te lezen zonder toestemming van degene aan wie de post gericht is. Dat is geregeld in de Grondwet.

Onze certificering, de verwerkersovereenkomst en het briefgeheim zorgen er samen voor dat u als huisarts volledig veilig en vertrouwd uw post uit handen kunt geven aan de specialist.

In samenwerking met onze partner TechniTeam hebben wij een portal opgezet waarop u veilig uw adressenbestand kunt uploaden. Dit portal is bereikbaar via https://portal.dmdr.nl.

De inlogprocedure vindt plaats door middel van een twee-weg authenticatie. Dat wil zeggen dat u bij uw registratie als deelnemer uw eerste wachtwoord door middel van een sms-bericht gaat ontvangen en daarna direct moet wijzigen in een door uzelf gekozen veilig wachtwoord.

DMDR Medical Marketing heeft een Privacy & Security Officer en Functionaris Gegevensbescherming aangesteld. U kunt altijd contact opnemen met Michiel Baars op tel.nr. 078-6318919.

DMDR Medical Marketing heeft een Privacy Reglement opgesteld. Deze kunt u vinden op https://downloads.dmdr.nl. U vindt daar ook andere belangrijke documentatie.

Gebruik een usb-stick met pincode

Wilt u digitale gegevens verplaatsen? Binnen uw praktijk, of zelfs meenemen onderweg? Dan is een speciale pincode-beveiligde usb stick ook een oplossing. De beveiligde USB stick is de meest veilige, eenvoudig te gebruiken en supersnelle USB3.0 flash drive die gebruik maakt van PIN-code toegang met compleet veilige AES 256-bit hardware-encryptie volgens militaire standaard. De gebruiker kan een 7-15 cijferige pincode op het on-board toetsenbord in kan voeren voordat de schijf op de USB-poort aangesloten wordt. Voor slechts € 69,95 (excl. btw) kunt u bij DMDR een usb stick met 8 GB opslagruimte aanschaffen. Bel 078-6318919 of email info@dmdr.nl voor uw bestelling.

“Ik zorg ervoor dat uw gegevens in veilige handen zijn”