Beveiligde uitwisseling
persoonsgegevens

Beveiligde uitwisseling persoonsgegevens

Per 1 januari 2016 zijn de privacyregels strenger geworden met het van kracht worden van de wet meldplicht datalekken. Wie de nieuwe regels niet goed toepast, maakt kans op hoge boetes. Ook huisartsenpraktijken moeten zorgen voor passende technische en organisatorische maatregelen om datalekken van persoonsgegevens te voorkomen. De Autoriteit Persoonsgegevens kan boetes opleggen wanneer persoonsgegevens niet zorgvuldig zijn verwerkt, de beveiliging tekort schiet, het beheer van persoonsgegevens slecht is georganiseerd of gevoelige informatie is misbruikt.

DMDR Medical Marketing is gecertificeerd voor de bewerking van persoonsgegevens volgens ISO 27001 en genormeerd volgens NEN 7510. Met deze certificaten wordt aangetoond dat wij veilig, zorgvuldig, adequaat en vertrouwelijk met uw belangrijke medische- en persoonsgegevens omgaan.

De wet vereist dat u als opdrachtgever met DMDR Medical Marketing een bewerkersovereenkomst aangaat. Om u te ontzorgen bieden wij u deze bewerkersovereenkomst standaard aan. In deze bewerkersovereenkomst worden alle risico’s die u als opdrachtgever loopt in het kader van de verwerking van persoonsgegevens uitgesloten.

Daarnaast geldt natuurlijk ook het briefgeheim. Het is namelijk bij wet verboden ongeopende post welke niet voor hem of haar bedoeld is te openen en te lezen zonder toestemming van degene aan wie de post gericht is. Dat is geregeld in de Grondwet.

Onze certificering, de bewerkersovereenkomst en het briefgeheim zorgen er samen voor dat u als huisarts veilig en vertrouwd uw post uit handen kunt geven aan de specialist.

In samenwerking met onze ICT-partner TechniTeam hebben wij een server-portal opgezet waarop u veilig uw adressenbestand kunt uploaden. Dit portal is bereikbaar via portal.dmdr.nl De inlogprocedure vindt plaats door middel van een twee-weg authenticatie. Dat wil zeggen dat u bij uw registratie als deelnemer uw wachtwoord door middel van een sms-bericht gaat ontvangen.

DMDR Medical Marketing heeft een privacy & security-officer aangesteld. U kunt altijd contact opnemen met Michiel Baars op tel.nr. 078-6318919.

Download hier de TT-handleiding.

“Ik zorg ervoor dat uw data in veilige handen zijn”